The Legend of Earth Traveler Sun (2018) บรรยายไทย
เรื่องย่อ The Legend of Earth Traveler Sun (2018) บรรยายไทย
ถู่สิงซุนตอนเด็กเห็นพ่อถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตา เขากลายเป็นคนขี้ขลาดและไม่สามารถใช้พลังพิเศษได้อีก ลุงช่ายเก็บเขามาเลี้ยงจนเติบใหญ่ ถู่สิงซุนชอบลูกสาวของร้านขายของลึกลับชื่อกุยเตี๋ย ขณะเดียวกันผู้ปกครองเมืองแห่งนี้อยากจะมีชีวิตเป็นอมตะ จึงสั่งผู้มีพลังพิเศษไปหาวิธีที่จะทำให้ตนเองเป็นอมตะ หลังจากที่ผู้มีพลังพิเศษมั่นใจว่าสิ่งของที่ถู่สิงซุนพกติดตัวไว้ตลอดเป็นตราประทับที่ผู้ปกครองเมืองต้องการเพื่อที่จะเข้าไปค้นสถานที่ต่างๆหาของวิเศษที่จะทำให้ตนเป็นอมตะ ผู้มีพลังพิเศษจึงเอาความปลอดภัยของกุยเตี๋ยมาข่มขู่ถู่สิงซุนแล้ว

หนังแนะนำ